PDF 139kWORD 263k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)0924_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 24 септември 2019 г., 9.30–11.00 ч.  (заседание на координаторите)  и 11.00–12.30 ч. и 15.00–16.00 ч.

Брюксел

Зала: Altiero Spinelli (3G-3)

24 септември 2019 г., 9.30–11.00 ч.  (при закрити врати)

1. Заседание на координаторите

24 септември 2019 г., 11.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         22 юли 2019 г. PV – PE639.990v01-00

4. Съобщения на председателя

5. Европейски ден на езиците — размяна на мнения относно многоезичието в ЕС

6. Размяна на мнения с Центъра за преводи за органите на Европейския съюз

24 септември 2019 г., 15.00–16.00 ч.

7. Представяне от Дома на европейската история

8. Разни въпроси

9. Следващи заседания

         30 септември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

         1 октомври 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч.

Последно осъвременяване: 16 септември 2019 г.Правна информация