PDF 160kWORD 1004k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)1001_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 1 октомври 2019 г., 15.00–15.30 ч. и 15.30–17.30 ч. (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (1G-3)

1 октомври 2019 г., 15.00–15.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         4-5 септември 2019 г. PV – PE641.136v01-00

3. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Докладчик по становище:

 

Петра Камереверт (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Водеща:

 

BUDG –

Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

5. Избор на четвърти заместник-председател

6. Разни въпроси

7. Следващи заседания

         4 ноември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         5 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

1 октомври 2019 г., 15.30–17.30 ч. (при закрити врати)

8. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 26 септември 2019 г.Правна информация