PDF 166kWORD 267k

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

 

CULT(2019)1001_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 1. října 2019, 15:00–15:30 a 15:30–17:30  (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (1G-3)

1. října 2019, 15:00–15:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         4.–5. září 2019 PV – PE641.136v01-00

3. Sdělení předsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

4. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Zpravodajka:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

5. Volba čtvrtého místopředsedy nebo čtvrté místopředsedkyně

6. Různé

7. Příští schůze

         4. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         5. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

1. října 2019, 15:30–17:30  (neveřejná)

8. Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 26. září 2019Právní upozornění