PDF 159kWORD 974k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

 

CULT(2019)1001_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 1. oktoober 2019 kell 15.00–15.30 ja 15.30–17.30 (koordinaatorite koosolek)

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (1G-3)

1. oktoober 2019 kell 15.00–15.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         4.–5. september 2019 PV – PE641.136v01-00

3. Juhataja teadaanded

*** Elektrooniline hääletus ***

4. Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve – kõik jaod

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Vastutav:

 

BUDG –

Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Arvamuse projekti vastuvõtmine

*** Elektroonilise hääletuse lõpp ***

5. Neljanda aseesimehe valimine

6. Muud küsimused

7. Järgmised koosolekud

         4. november 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         5. november 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

1. oktoober 2019 kell 15.30–17.30 (kinnine koosolek)

8. Koordinaatorite koosolek

Viimane päevakajastamine: 26. september 2019Õigusalane teave