PDF 163kWORD 984k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

 

CULT(2019)1001_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. spalio 1 d., antradienis, 15.00–15.30 val. ir 15.30–17.30 val. (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (1G-3)

2019 m. spalio 1 d. 15.00–15.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 4–5 d. PV – PE641.136v01-00

3. Pirmininkės pranešimai

*** Elektroninis balsavimas ***

4. Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrasis biudžetas. Visi skirsniai

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Atsakingas komitetas:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Nuomonės projekto tvirtinimas

*** Elektroninio balsavimo pabaiga ***

5. Ketvirtojo pirmininko pavaduotojo rinkimai

6. Kiti klausimai

7. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 4 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. lapkričio 5 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

2019 m. spalio 1 d. 15.30–17.30 val. (uždaras)

8. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. rugsėjo 26 d.Teisinis pranešimas