PDF 165kWORD 267k

 

Kultūras un izglītības komiteja

 

CULT(2019)1001_1

DARBA KĀRTĪBAS PROJEKTS

Sanāksme

Otrdien, 2019. gada 1. oktobrī, plkst. 15.00–15.30 un plkst. 15.30–17.30  (koordinatoru sanāksme)

Briselē

Telpa: Altiero Spinelli (1G-3)

2019. gada 1. oktobrī plkst. 15.00–15.30

1. Darba kārtības pieņemšana

2. Protokolu apstiprināšana sanāksmēm, kas notika:

         2019. gada 4.–5. septembrī PV – PE641.136v01-00

3. Sanāksmes vadītāja(-as) paziņojumi

*** Elektroniskā balsošana ***

4. Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējais budžets — visas iedaļas

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Atzinuma sagatavotāja:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Atbildīgā komiteja:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Atzinuma projekta pieņemšana

*** Elektroniskās balsošanas beigas ***

5. Priekšsēdētāja(-as) ceturtā vietnieka vai ceturtās vietnieces ievēlēšana

6. Dažādi jautājumi

7. Nākamās sanāksmes

         2019. gada 4. novembrī plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

         2019. gada 5. novembrī plkst. 9.00–12.30 un plkst. 15.00–18.30 (Briselē)

2019. gada 1. oktobrī plkst. 15.30–17.30  (aiz slēgtām durvīm)

8. Koordinatoru sanāksme

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 26. septembrisJuridisks paziņojums