PDF 163kWORD 266k

 

Commissie cultuur en onderwijs

 

CULT(2019)1001_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 1 oktober 2019, 15.00 - 15.30 uur en 15.30 - 17.30 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: Altiero Spinelli (1G-3)

1 oktober 2019, 15.00 - 15.30 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         4-5 september 2019 PV – PE641.136v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

*** Elektronische stemming ***

4. Algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020 – alle afdelingen

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Rapporteur voor advies:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Bevoegd:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Goedkeuring ontwerpadvies

*** Einde elektronische stemming ***

5. Verkiezing van de vierde ondervoorzitter

6. Rondvraag

7. Volgende vergaderingen

         4 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         5 november 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

1 oktober 2019, 15.30 - 17.30 uur  (met gesloten deuren)

8. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 26 september 2019Juridische mededeling