PDF 169kWORD 267k

 

Komisja Kultury i Edukacji

 

CULT(2019)1001_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 1 października 2019 r., w godz. 15.00 – 15.30 i 15.30 – 17.30  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (1G-3)

1 października 2019 r., w godz. 15.00 – 15.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         4-5 września 2019 r. PV – PE641.136v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

*** Głosowanie elektroniczne ***

4. Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2020 - wszystkie sekcje

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Przedm. właśc.:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Przyjęcie projektu opinii

*** Koniec głosowania elektronicznego ***

5. Wybór czwartego wiceprzewodniczącego lub czwartej wiceprzewodniczącej

6. Sprawy różne

7. Następne posiedzenia

         4 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

1 października 2019 r., w godz. 15.30 – 17.30  (przy drzwiach zamkniętych)

8. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 27 września 2019Informacja prawna