PDF 167kWORD 267k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2019)1001_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 1. októbra 2019 od 15.00 do 15.30 h a od 15.30 do 17.30 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (1G-3)

1. októbra 2019 od 15.00 do 15.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         4. – 5. septembra 2019 PV – PE641.136v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

5. Voľba štvrtého podpredsedu alebo štvrtej podpredsedníčky

6. Rôzne otázky

7. Nasledujúce schôdze

         4. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         5. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

1. októbra 2019 od 15.30 do 17.30 h  (za zatvorenými dverami)

8. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 26. septembra 2019Právne oznámenie