PDF 165kWORD 267k

 

Utskottet för kultur och utbildning

 

CULT(2019)1001_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 1 oktober 2019 kl. 15.00–15.30 och kl. 15.30–17.30  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (1G-3)

1 oktober 2019 kl. 15.00–15.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         4–5 september 2019 PV – PE641.136v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

*** Elektronisk omröstning ***

4. Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020 – alla avsnitt

CULT/9/00554

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Petra Kammerevert (S&D)

PA – PE639.789v01-00
AM – PE641.115v01-00
AB – PE640.620v01-00

Ansvarigt utskott:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Antagande av förslag till yttrande

*** Den elektroniska omröstningen avslutas ***

5. Val av fjärde vice ordförande

6. Övriga frågor

7. Kommande sammanträden

         4 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         5 november 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

1 oktober 2019 kl. 15.30–17.30  (inom stängda dörrar)

8. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 25 september 2019Rättsligt meddelande