PDF 150kWORD 1023k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)1105_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 5 ноември 2019 г., 9.00 – 12.00 ч. и 12.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 17.00 ч. (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Йожеф Антал“ (4Q1)

5 ноември 2019 г., 9.00 – 12.00 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         24 септември 2019 г. PV – PE641.327v01-00

         1 октомври 2019 г. PV – PE641.384v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Представяне от Комисията на прилагането на пилотните проекти и подготвителните действия

5. Размяна на мнения с Европейския младежки форум

6. Представяне на лауреатите на младежката награда „Карл Велики“

5 ноември 2019 г., 12.00 – 12.30 ч. (при закрити врати)

7. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Докладчик:

 

Милан Звер (PPE)

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

8. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Докладчик:

 

Масимилиано Смерильо (S&D)

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

9. Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Докладчик:

 

Михаела Шойдрова (PPE)

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

10. Разни въпроси

11. Следващи заседания

         18 ноември 2019 г., 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

         4 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. и 15.00 – 18.30 ч. (Брюксел)

         5 декември 2019 г., 9.00 – 12.30 ч. (Брюксел)

5 ноември 2019 г., 15.00 – 17.00 ч. (при закрити врати)

12. Заседание на координаторите

Последно осъвременяване: 22 октомври 2019 г.Правна информация