PDF 157kWORD 279k

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

 

CULT(2019)1105_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 5. listopadu 2019, 9:00–12:00 a 12:00–12:30 a 15:00–17:00  (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: József Antall (4Q1)

5. listopadu 2019, 9:00–12:00

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         24. září 2019 PV – PE641.327v01-00

         1. října 2019 PV – PE641.384v01-00

3. Sdělení předsedkyně

4. Prezentace provádění pilotních projektů a přípravných akcí Komise

5. Výměna názorů se zástupci Evropského fóra mládeže

6. Představení vítězů Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany 

5. listopadu 2019, 12:00–12:30  (neveřejná)

7. „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Zpravodaj:

 

Milan Zver (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CULT

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

8. Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Zpravodaj:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

CULT

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

9. Zavedení programu Evropský sbor solidarity

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Zpravodajka:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CULT

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

10. Různé

11. Příští schůze

         18. listopadu 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         4. prosince 2019, 9:00–12:30 a 15:00–18:30 (Brusel)

         5. prosince 2019, 9:00–12:30 (Brusel)

5. listopadu 2019, 15:00–17:00  (neveřejná)

12. Schůze koordinátorů

Poslední aktualizace: 23. října 2019Právní upozornění