PDF 151kWORD 279k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

 

CULT(2019)1105_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Teisipäev, 5. november 2019 kell 9.00–12.00 ja 12.00–12.30 ja 15.00–17.00  (koordinaatorite koosolek)

Brüssel

Ruum: József Antall (4Q1)

5. november 2019 kell 9.00–12.00

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         24. september 2019 PV – PE641.327v01-00

         1. oktoober 2019 PV – PE641.384v01-00

3. Juhataja teadaanded

4. Komisjoni ettekanne, mis käsitleb katseprojektide ja ettevalmistavate meetmete rakendamist

5. Arvamuste vahetus Euroopa Noortefoorumiga

6. Karl Suure Euroopa noorteauhinna võitjate tutvustamine

5. november 2019 kell 12.00–12.30  (kinnine koosolek)

7. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Raportöör:

 

Milan Zver (PPE)

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

8. Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Raportöör:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

9. Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Raportöör:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

10. Muud küsimused

11. Järgmised koosolekud

         18. november 2019 kell 15.00–18.30 (Brüssel)

         4. detsember 2019 kell 9.00–12.30 ja 15.00–18.30 (Brüssel)

         5. detsember 2019 kell 9.00–12.30 (Brüssel)

5. november 2019 kell 15.00–17.00  (kinnine koosolek)

12. Koordinaatorite koosolek

Viimane päevakajastamine: 22. oktoober 2019Õigusalane teave