PDF 152kWORD 1013k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

 

CULT(2019)1105_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. lapkričio 5 d., antradienis, 9.00–12.00 val. ir 12.00–12.30 val. ir 15.00–17.00 val. (koordinatorių posėdis)

Briuselis

Salė: József Antall (4Q1)

2019 m. lapkričio 5 d. 9.00–12.00 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. rugsėjo 24 d. PV – PE641.327v01-00

         2019 m. spalio 1 d. PV – PE641.384v01-00

3. Pirmininkės pranešimai

4. Komisijos pranešimas apie bandomųjų projektų ir parengiamųjų veiksmų įgyvendinimą

5. Keitimasis nuomonėmis su Europos jaunimo forumo atstovu

6. Karolio Didžiojo jaunimo premijos laureatų pristatymas

2019 m. lapkričio 5 d. 12.00–12.30 val. (uždaras)

7. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Pranešėjas:

 

Milan Zver (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

8. Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Pranešėjas:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

9. Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Pranešėja:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

10. Kiti klausimai

11. Kiti posėdžiai

         2019 m. lapkričio 18 d. 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. gruodžio 4 d. 9.00–12.30 val. ir 15.00–18.30 val. (Briuselis)

         2019 m. gruodžio 5 d. 9.00–12.30 val. (Briuselis)

2019 m. lapkričio 5 d. 15.00–17.00 val. (uždaras)

12. Koordinatorių posėdis

Atnaujinta: 2019 m. spalio 23 d.Teisinis pranešimas