PDF 152kWORD 279k

 

Commissie cultuur en onderwijs

 

CULT(2019)1105_1

ONTWERPAGENDA

Vergadering

Dinsdag 5 november 2019, 9.00 - 12.00 uur en 12.00 - 12.30 uur en 15.00 - 17.00 uur  (coördinatorenvergadering)

Brussel

Zaal: József Antall (4Q1)

5 november 2019, 9.00 - 12.00 uur

1. Aanneming van de agenda

2. Goedkeuring van notulen van vergaderingen

         24 september 2019 PV – PE641.327v01-00

         1 oktober 2019 PV – PE641.384v01-00

3. Mededelingen van de voorzitter

4. Presentatie van de uitvoering van proefprojecten en voorbereidende acties door de Commissie

5. Gedachtewisseling met het Europees Jeugdforum

6. Presentatie van de winnaars van de Karel de Grote-prijs voor jongeren

5 november 2019, 12.00 - 12.30 uur  (met gesloten deuren)

7. "Erasmus": het programma van de Unie voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Rapporteur:

 

Milan Zver (PPE)

 

Bevoegd:

 

CULT

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

8. Vaststelling van het programma Creatief Europa (2021-2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Rapporteur:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Bevoegd:

 

CULT

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

9. Vaststelling van het programma "Europees Solidariteitskorps"

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Rapporteur:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Bevoegd:

 

CULT

 

 

 

         Verslaggeving aan de commissie over de onderhandelingen (artikel 74, lid 3)

10. Rondvraag

11. Volgende vergaderingen

         18 november 2019, 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         4 december 2019, 9.00 - 12.30 uur en 15.00 - 18.30 uur (Brussel)

         5 december 2019, 9.00 - 12.30 uur (Brussel)

5 november 2019, 15.00 - 17.00 uur  (met gesloten deuren)

12. Coördinatorenvergadering

Laatst bijgewerkt op: 22 oktober 2019Juridische mededeling