PDF 157kWORD 279k

 

Komisja Kultury i Edukacji

 

CULT(2019)1105_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Wtorek 5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.00 i 12.00 – 12.30 i 15.00 – 17.00  (posiedzenie koordynatorów)

Bruksela

Sala: József Antall (4Q1)

5 listopada 2019 r., w godz. 9.00 – 12.00

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołów posiedzeń

         24 września 2019 r. PV – PE641.327v01-00

         1 października 2019 r. PV – PE641.384v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

4. Przedstawienie przez Komisję realizacji projektów pilotażowych i działań przygotowawczych

5. Wymiana poglądów z przedstawicielami z Europejskiego Forum Młodzieży

6. Prezentacja laureatów Nagrody dla Młodzieży im. Karola Wielkiego

5 listopada 2019 r., w godz. 12.00 – 12.30  (przy drzwiach zamkniętych)

7. „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Sprawozdawca:

 

Milan Zver (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

8. Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Sprawozdawca:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

9. Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

10. Sprawy różne

11. Następne posiedzenia

         18 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 i 15.00 – 18.30 (Bruksela)

         5 grudnia 2019 r., w godz. 9.00 – 12.30 (Bruksela)

5 listopada 2019 r., w godz. 15.00 – 17.00  (przy drzwiach zamkniętych)

12. Posiedzenie koordynatorów

Ostatnia aktualizacja: 23 października 2019Informacja prawna