PDF 152kWORD 1008k

 

Comisia pentru cultură și educație

 

CULT(2019)1105_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Marți, 5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.00 și 12.00 - 12.30 și 15.00 - 17.00 (reuniune a coordonatorilor)

Bruxelles

Sala: József Antall (4Q1)

5 noiembrie 2019, 9.00 - 12.00

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         24 septembrie 2019 PV – PE641.327v01-00

         1 octombrie 2019 PV – PE641.384v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Prezentarea de către Comisie a punerii în aplicare a proiectelor-pilot și a acțiunilor pregătitoare

5. Schimb de opinii cu Forumul European de Tineret

6. Prezentarea laureaților premiului Charlemagne pentru tinerii europeni

5 noiembrie 2019, 12.00 - 12.30 (cu ușile închise)

7. „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Raportor:

 

Milan Zver (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CULT

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

8. Instituirea programului „Europa creativă” (2012-2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Raportor:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Comisie competentă:

 

CULT

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

9. Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Raportoare:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CULT

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

10. Chestiuni diverse

11. Reuniuni următoare

         18 noiembrie 2019, 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         4 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 și 15.00 - 18.30 (Bruxelles)

         5 decembrie 2019, 9.00 - 12.30 (Bruxelles)

5 noiembrie 2019, 15.00 - 17.00 (cu ușile închise)

12. Reuniune a coordonatorilor

Ultima actualizare: 22 octombrie 2019Notă juridică