PDF 158kWORD 279k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2019)1105_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 5. novembra 2019 od 9.00 do 12.00 h a od 12.00 do 12.30 h a od 15.00 do 17.00 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: József Antall (4Q1)

5. novembra 2019 od 9.00 do 12.00 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         24. septembra 2019 PV – PE641.327v01-00

         1. októbra 2019 PV – PE641.384v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Prezentácia vykonávania pilotných projektov a prípravných akcií Komisiou

5. Výmena názorov s Európskym fórom mládeže 

6. Prezentácia laureátov Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež

5. novembra 2019 od 12.00 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

7. „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Spravodajca:

 

Milan Zver (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CULT

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

8. Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Spravodajca:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

CULT

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

9. Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CULT

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         18. novembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         4. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         5. decembra 2019 od 9.00 do 12.30 h (Brusel)

5. novembra 2019 od 15.00 do 17.00 h  (za zatvorenými dverami)

12. Schôdza koordinátorov

Posledná úprava: 22. októbra 2019Právne oznámenie