PDF 154kWORD 279k

 

Utskottet för kultur och utbildning

 

CULT(2019)1105_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Tisdagen den 5 november 2019 kl. 9.00–12.00 och kl. 12.00–12.30 och kl. 15.00–17.00  (samordnarnas sammanträde)

Bryssel

Lokal: József Antall (4Q1)

5 november 2019 kl. 9.00–12.00

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         24 september 2019 PV – PE641.327v01-00

         1 oktober 2019 PV – PE641.384v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Redogörelse för genomförandet av pilotprojekt och förberedande åtgärder av kommissionen

5. Diskussion med Europeiska ungdomsforumet

6. Presentation av vinnarna av Karlspriset för ungdomar

5 november 2019 kl. 12.00–12.30  (inom stängda dörrar)

7. Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Föredragande:

 

Milan Zver (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

8. Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Föredragande:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

9. Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Föredragande:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

10. Övriga frågor

11. Kommande sammanträden

         18 november 2019 kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         4 december 2019 kl. 9.00–12.30 och kl. 15.00–18.30 (Bryssel)

         5 december 2019 kl. 9.00–12.30 (Bryssel)

5 november 2019 kl. 15.00–17.00  (inom stängda dörrar)

12. Samordnarnas sammanträde

Senaste uppdatering: 22 oktober 2019Rättsligt meddelande