PDF 158kWORD 1050k

 

Комисия по култура и образование

 

CULT(2019)1204_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 4 декември 2019 г., 9.00–10.30 ч. и 10.30–11.00 ч. и 11.00–12.30 ч. (заседание на координаторите) и 15.00–18.30 ч.

Брюксел

Зала: „Алтиеро Спинели“ (3G-3)

4 декември 2019 г., 9.00–10.30 ч.

1. Приемане на дневния ред

2. Одобрение на протоколите от заседанията:

         5 ноември 2019 г. PV – PE643.209v01-00

3. Съобщения на председателя

4. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Общ бюджет на ЕС – Европейска комисия

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Докладчик по становище:

 

Сабине Ферхайен (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Водеща:

 

CONT –

Моника Холмайер (PPE)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

5. Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2018 г.: Център за преводи за органите на Европейския съюз (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Докладчик по становище:

 

Сабине Ферхайен (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Водеща:

 

CONT –

Йоахим Станислав Бруджински (ECR)

 

 

         Разглеждане на проекта на становище

6. Размяна на мнения с Комисията относно Европейския институт за иновации и технологии

4 декември 2019 г., 10.30–11.00 ч. (при закрити врати)

7. „Еразъм“: програма на Съюза в областта на образованието, обучението, младежта и спорта

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Докладчик:

 

Милан Звер (PPE)

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

8. Създаване на програма „Творческа Европа“ (2021—2027 г.)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Докладчик:

 

Масимилиано Смерильо (S&D)

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

9. Създаване на програмата „Европейски корпус за солидарност“

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Докладчик:

 

Михаела Шойдрова (PPE)

 

Водеща:

 

CULT

 

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

4 декември 2019 г., 11.00–12.30 ч. (при закрити врати)

10. Заседание на координаторите

4 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч.

11. Публично изслушване на тема „Европейските столици на културата: въздействия, предизвикателства и перспективи“

12. Разни въпроси

Последно осъвременяване: 22 ноември 2019 г.Правна информация