PDF 177kWORD 289k

 

Výbor pro kulturu a vzdělávání

 

CULT(2019)1204_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 4. prosince 2019, 9:00–10:30 a 10:30–11:00 a 11:00–12:30  (schůze koordinátorů)  a 15:00–18:30

Brusel

Místnost: Altiero Spinelli (3G-3)

4. prosince 2019, 9:00–10:30

1. Přijetí pořadu jednání

2. Schválení zápisů ze schůzí:

         5. listopadu 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Sdělení předsedkyně

4. Udělení absolutoria za rok 2018: Souhrnný rozpočet EU – Evropská komise

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Zpravodajka:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

5. Udělení absolutoria za rok 2018: Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Zpravodajka:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Příslušný výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         projednání návrhu stanoviska

6. Výměna názorů s Komisí o Evropském inovačním a technologickém institutu

4. prosince 2019, 10:30–11:00  (neveřejná)

7. „Erasmus“: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Zpravodaj:

 

Milan Zver (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CULT

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

8. Zavedení programu Kreativní Evropa (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Zpravodaj:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

CULT

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

9. Zavedení programu Evropský sbor solidarity

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Zpravodajka:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

CULT

 

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

4. prosince 2019, 11:00–12:30  (neveřejná)

10. Schůze koordinátorů

4. prosince 2019, 15:00–18:30

11. Veřejné slyšení na téma „Evropská hlavní města kultury: dopady, výzvy a vyhlídky“

12. Různé

Poslední aktualizace: 27. listopadu 2019Právní upozornění