PDF 166kWORD 1023k

 

Kultuuri- ja hariduskomisjon

 

CULT(2019)1204_1

PÄEVAKORRA PROJEKT

Koosolek

Kolmapäev, 4. detsember 2019 kell 9.00–10.30 ja 10.30–11.00 ja 11.00–12.30 (koordinaatorite koosolek) ja 15.00–18.30

Brüssel

Ruum: Altiero Spinelli (3G-3)

4. detsember 2019 kell 9.00–10.30

1. Päevakorra kinnitamine

2. Koosolekute protokollide kinnitamine

         5. november 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Juhataja teadaanded

4. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: ELi üldeelarve — Euroopa Komisjon

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

5. 2018. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine: Euroopa Liidu Asutuste Tõlkekeskus (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Arvamuse koostaja:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Vastutav:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Arvamuse projekti läbivaatamine

6. Arvamuste vahetus komisjoniga Euroopa Innovatsiooni- ja Tehnoloogiainstituudi üle

4. detsember 2019 kell 10.30–11.00 (kinnine koosolek)

7. Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm „Erasmus“

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Raportöör:

 

Milan Zver (PPE)

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

8. Programmi „Loov Euroopa“ (2021–2027) loomine

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Raportöör:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

9. Euroopa solidaarsuskorpuse programmi loomine

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Raportöör:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Vastutav:

 

CULT

 

 

 

         Aruanne parlamendikomisjonile läbirääkimiste kohta (artikli 74 lõige 3)

4. detsember 2019 kell 11.00–12.30 (kinnine koosolek)

10. Koordinaatorite koosolek

4. detsember 2019 kell 15.00–18.30

11. Avalik kuulamine teemal „Euroopa kultuuripealinnad: mõju, probleemid ja väljavaated“

12. Muud küsimused

Viimane päevakajastamine: 26. november 2019Õigusalane teave