PDF 157kWORD 1031k

 

Kultūros ir švietimo komitetas

 

CULT(2019)1204_1

DARBOTVARKĖS PROJEKTAS

Posėdis

2019 m. gruodžio 4 d., trečiadienis, 9.00–10.30 val. ir 10.30–11.00 val. ir 11.00–12.30 val. (koordinatorių posėdis) ir 15.00–18.30 val.

Briuselis

Salė: Altiero Spinelli (3G-3)

2019 m. gruodžio 4 d. 9.00–10.30 val.

1. Darbotvarkės tvirtinimas

2. Posėdžių protokolų tvirtinimas:

         2019 m. lapkričio 5 d. PV – PE643.209v01-00

3. Pirmininkės pranešimai

4. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: ES bendrasis biudžetas – Europos Komisija

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

5. 2018 m. biudžeto įvykdymo patvirtinimas: Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Nuomonės referentė:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Atsakingas komitetas:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Nuomonės projekto svarstymas

6. Keitimasis nuomonėmis su komisijos dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto atstovais

2019 m. gruodžio 4 d. 10.30–11.00 val. (uždaras)

7. Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus“

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Pranešėjas:

 

Milan Zver (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

8. Programos „Kūrybiška Europa“ sukūrimas (2021–2027 m.)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Pranešėjas:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

9. Europos solidarumo korpuso programos sukūrimas

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Pranešėja:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Atsakingas komitetas:

 

CULT

 

 

 

         Ataskaita komitetui apie derybas (74 straipsnio 3 dalis)

2019 m. gruodžio 4 d. 11.00–12.30 val. (uždaras)

10. Koordinatorių posėdis

2019 m. gruodžio 4 d. 15.00–18.30 val.

11. Viešasis klausymas tema „Europos kultūros sostinės: poveikis, iššūkiai ir perspektyvos“

12. Kiti klausimai

Atnaujinta: 2019 m. lapkričio 26 d.Teisinis pranešimas