PDF 160kWORD 289k

 

Kumitat għall-Kultura u l-Edukazzjoni

 

CULT(2019)1204_1

ABBOZZ TA' AĠENDA

Laqgħa

L-Erbgħa 4 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.30 u 10.30 – 11.00 u 11.00 – 12.30  (laqgħa tal-koordinaturi)  u 15.00 – 18.30

Brussell

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

L-4 ta' Diċembru 2019, 9.00 – 10.30

1. Adozzjoni tal-aġenda

2. Approvazzjoni tal-minuti tal-laqgħat

         il-5 ta' Novembru 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Avviżi tal-president

4. Kwittanza 2018: Baġit ġenerali tal-UE - Il-Kummissjoni Ewropea

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

5. Kwittanza 2018: Iċ-Ċentru tat-Traduzzjoni għall-Korpi tal-Unjoni Ewropea (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Rapporteur għal opinjoni:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Responsabbli:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Eżami tal-abbozz ta' opinjoni

6. Skambju ta' fehmiet mal-Kummissjoni dwar l-Istitut Ewropew tal-Innovazzjoni u t-Teknoloġija

L-4 ta' Diċembru 2019, 10.30 – 11.00  (bil-magħluq)

7. 'Erasmus': il-programm tal-Unjoni għall-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ u l-isport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Rapporteur:

 

Milan Zver (PPE)

 

Responsabbli:

 

CULT

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

8. L-istabbiliment tal-programm Ewropa Kreattiva (mill-2021 sal-2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Rapporteur:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Responsabbli:

 

CULT

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

9. L-istabbiliment tal-programm tal-Korp Ewropew ta' Solidarjetà

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Rapporteur:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Responsabbli:

 

CULT

 

 

 

         Rapportar lura lill-kumitat dwar in-negozjati (Artikolu 74(3))

L-4 ta' Diċembru 2019, 11.00 – 12.30  (bil-magħluq)

10. Laqgħa tal-koordinaturi

L-4 ta' Diċembru 2019, 15.00 – 18.30

11. Smigħ pubbliku dwar "Il-Kapitali Ewropej tal-Kultura: Impatti, Sfidi u Prospettivi"

12. Kwistjonijiet varji

Aġġornata l-aħħar: 22 ta' Novembru 2019Avviż legali