PDF 177kWORD 289k

 

Komisja Kultury i Edukacji

 

CULT(2019)1204_1

PROJEKT PORZĄDKU DZIENNEGO

Posiedzenie

Środa 4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–10.30 i 10.30–11.00 i 11.00–12.30 (posiedzenie koordynatorów) i 15.00–18.30

Bruksela

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

4 grudnia 2019 r., w godz. 9.00–10.30

1. Przyjęcie porządku dziennego

2. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia

         5 listopada 2019 r. PV – PE643.209v01-00

3. Komunikaty przewodniczącej

4. Absolutorium za rok 2018: budżet ogólny UE – Komisja Europejska

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

5. Absolutorium za rok 2018: Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Przedm. właśc.:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Rozpatrzenie projektu opinii

6. Wymiana poglądów z Komisją na temat Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii

4 grudnia 2019 r., w godz. 10.30–11.00 (przy drzwiach zamkniętych)

7. „Erasmus”: unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Sprawozdawca:

 

Milan Zver (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

8. Ustanowienie programu „Kreatywna Europa” (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Sprawozdawca:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

9. Ustanowienie programu „Europejski Korpus Solidarności”

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Sprawozdawczyni:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Przedm. właśc.:

 

CULT

 

 

 

         Sprawozdanie z negocjacji dla komisji (art. 74 ust. 3 Regulaminu)

4 grudnia 2019 r., w godz. 11.00–12.30 (przy drzwiach zamkniętych)

10. Posiedzenie koordynatorów

4 grudnia 2019 r., w godz. 15.00–18.30

11. Wysłuchanie publiczne pt. „Europejskie stolice kultury – wpływ, wyzwania i perspektywy"

12. Sprawy różne

Ostatnia aktualizacja: 27 listopada 2019Informacja prawna