PDF 156kWORD 1026k

 

Comisia pentru cultură și educație

 

CULT(2019)1204_1

PROIECT DE ORDINE DE ZI

Reuniune

Miercuri, 4 decembrie 2019, 9.00 - 10.30 și 10.30 - 11.00 și 11.00 - 12.30 (reuniune a coordonatorilor) și 15.00 - 18.30

Bruxelles

Sala: Altiero Spinelli (3G-3)

4 decembrie 2019, 9.00 - 10.30

1. Adoptarea ordinii de zi

2. Aprobarea proceselor-verbale ale reuniunilor din

         5 noiembrie 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Comunicări ale președinției

4. Descărcarea de gestiune 2018: Bugetul general al Uniunii - Comisia Europeană

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

5. Descărcarea de gestiune 2018: Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Raportoare pentru aviz:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Comisie competentă:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Examinarea proiectului de aviz

6. Schimb de opinii cu Comisia privind Institutul European de Inovare și Tehnologie

4 decembrie 2019, 10.30 - 11.00  (cu ușile închise)

7. „Erasmus”: programul Uniunii pentru educație, formare, tineret și sport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Raportor:

 

Milan Zver (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CULT

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

8. Instituirea programului „Europa creativă” (2012-2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Raportor:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Comisie competentă:

 

CULT

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

9. Instituirea programului „Corpul european de solidaritate”

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Raportoare:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Comisie competentă:

 

CULT

 

 

 

         Raport prezentat comisiei cu privire la negocieri [articolul 74 alineatul (3)]

4 decembrie 2019, 11.00 - 12.30  (cu ușile închise)

10. Reuniune a coordonatorilor

4 decembrie 2019, 15.00 - 18.30

11. Audiere publică pe tema „Capitalele europene ale culturii: efecte, probleme și perspective”

12. Chestiuni diverse

Ultima actualizare: 26 noiembrie 2019Notă juridică