PDF 176kWORD 289k

 

Výbor pre kultúru a vzdelávanie

 

CULT(2019)1204_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

streda 4. decembra 2019 od 9.00 do 10.30 h a od 10.30 do 11.00 h a od 11.00 do 12.30 h  (schôdza koordinátorov)  a od 15.00 do 18.30 h

Brusel

Miestnosť: Altiero Spinelli (3G-3)

4. decembra 2019 od 9.00 do 10.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         5. novembra 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Oznámenia predsedníctva

4. Absolutórium za rok 2018: všeobecný rozpočet EÚ – Európska komisia

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

5. Absolutórium za rok 2018: Prekladateľské stredisko pre orgány Európskej únie (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Gestorský výbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

6. Výmena názorov s Komisiou o Európskom inovačnom a technologickom inštitúte

4. decembra 2019 od 10.30 do 11.00 h  (za zatvorenými dverami)

7. „Erasmus“: program Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Spravodajca:

 

Milan Zver (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CULT

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

8. Ustanovenie programu Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Spravodajca:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

CULT

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

9. Stanovenie programu Európsky zbor solidarity

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Spravodajkyňa:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

CULT

 

 

 

         Správa pre výbor o rokovaniach (článok 74 ods. 3)

4. decembra 2019 od 11.00 do 12.30 h  (za zatvorenými dverami)

10. Schôdza koordinátorov

4. decembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

11. Verejné vypočutie na tému Európske hlavné mestá kultúry: vplyvy, výzvy a vyhliadky

12. Rôzne otázky

Posledná úprava: 27. novembra 2019Právne oznámenie