PDF 163kWORD 1022k

 

Odbor za kulturo in izobraževanje

 

CULT(2019)1204_1

OSNUTEK DNEVNEGA REDA

Seja

v sredo, 4. decembra 2019, od 9.00 do 10.30 in od 10.30 do 11.00 in od 11.00 do 12.30  (sestanek koordinatorjev) in od 15.00 do 18.30

Bruselj

Sejna soba: Altiero Spinelli (3G-3)

4. december 2019 od 9.00 do 10.30

1. Sprejetje dnevnega reda

2. Sprejetje zapisnikov s sej:

         5. november 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Sporočila predsednice

4. Razrešnica 2018: Splošni proračun EU - Evropska komisija

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

         Obravnava osnutka mnenja

5. Razrešnica 2018: Prevajalski center za organe Evropske unije (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Pripravljavka mnenja:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Pristojni odbor:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

         Obravnava osnutka mnenja

6. Izmenjava mnenj s Komisijo o Evropskem inštitutu za inovacije in tehnologijo

4. december 2019 od 10.30 do 11.00 (brez navzočnosti javnosti)

7. „Erasmus“: program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Poročevalec:

 

Milan Zver (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

CULT

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

8. Vzpostavitev programa Ustvarjalna Evropa (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Poročevalec:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Pristojni odbor:

 

CULT

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

9. Vzpostavitev programa evropske solidarnostne enote

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Poročevalka:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Pristojni odbor:

 

CULT

 

 

         Poročanje odboru o pogajanjih (člen 74(3))

4. december 2019 od 11.00 do 12.30 (brez navzočnosti javnosti)

10. Sestanek koordinatorjev

 

4. december 2019 od 15.00 do 18.30

11. Javna predstavitev z naslovom Evropske prestolnice kulture: vplivi, izzivi in obeti

12. Razno

Zadnja posodobitev: 27. november 2019Pravno obvestilo