PDF 157kWORD 289k

 

Utskottet för kultur och utbildning

 

CULT(2019)1204_1

FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Sammanträde

Onsdagen den 4 december 2019 kl. 9.00–10.30 och kl. 10.30–11.00 och kl. 11.00–12.30  (samordnarnas sammanträde)  och kl. 15.00–18.30

Bryssel

Lokal: Altiero Spinelli (3G-3)

4 december 2019 kl. 9.00–10.30

1. Godkännande av föredragningslistan

2. Justering av sammanträdesprotokoll

         5 november 2019 PV – PE643.209v01-00

3. Meddelanden från ordföranden

4. Ansvarsfrihet 2018: EU:s allmänna budget – Europeiska kommissionen

CULT/9/01026

 2019/2055(DEC) COM(2019)0316[01] – C9-0050/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.224v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Monika Hohlmeier (PPE)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

5. Ansvarsfrihet 2018: Översättningscentrum för Europeiska unionens organ (CdT)

CULT/9/00856

 2019/2072(DEC) COM(2019)0316[17] – C9-0067/2019

 

Föredragande av yttrande:

 

Sabine Verheyen (PPE)

PA – PE643.225v01-00

Ansvarigt utskott:

 

CONT –

Joachim Stanisław Brudziński (ECR)

 

 

         Behandling av förslag till yttrande

6. Diskussion med kommissionen om Europeiska institutet för innovation och teknik

4 december 2019 kl. 10.30–11.00  (inom stängda dörrar)

7. Erasmus: unionens program för utbildning, ungdom och idrott

CULT/9/01173

***I 2018/0191(COD) COM(2018)0367 – C8-0233/2018

 

Föredragande:

 

Milan Zver (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

8. Inrättande av programmet Kreativa Europa (2021–2027)

CULT/9/01174

***I 2018/0190(COD) COM(2018)0366 – C8-0237/2018

 

Föredragande:

 

Massimiliano Smeriglio (S&D)

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

9. Inrättande av programmet för Europeiska solidaritetskåren

CULT/9/01175

***I 2018/0230(COD) COM(2018)0440 – C8-0264/2018

 

Föredragande:

 

Michaela Šojdrová (PPE)

 

Ansvarigt utskott:

 

CULT

 

 

 

         Avläggande av rapport till utskottet om förhandlingarna (artikel 74.3)

4 december 2019 kl. 11.00–12.30  (inom stängda dörrar)

10. Samordnarnas sammanträde

4 december 2019 kl. 15.00–18.30

11. Offentlig utfrågning om de europeiska kulturhuvudstäderna: effekter, utmaningar och framtidsutsikter

12. Övriga frågor

Senaste uppdatering: 24 november 2019Rättsligt meddelande