16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Ordfører for udtalelse: Julie Ward

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 274kWORD 140k
Juridisk meddelelse