16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
Saaja: kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Arvamuse koostaja: Julie Ward

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 260kWORD 174k
Õigusalane teave