16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
LAUSUNTOLUONNOS
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkossa tapahtuvan terroristisen sisällön levittämisen estämisestä
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Valmistelija: Julie Ward

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 272kWORD 177k
Oikeudellinen huomautus