16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
NUOMONĖS PROJEKTAS
Kultūros ir švietimo komiteto
pateiktas Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl teroristinio turinio sklaidos internete prevencijos
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Nuomonės referentė: Julie Ward

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 274kWORD 176k
Teisinis pranešimas