16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Atzinuma sagatavotāja: Julie Ward

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 275kWORD 174k
Juridisks paziņojums