16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
PROJEKT OPINII
Komisji Kultury i Edukacji
dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania rozpowszechnianiu w internecie treści o charakterze terrorystycznym
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Julie Ward

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 291kWORD 177k
Informacja prawna