16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
NÁVRH STANOVISKA
Výboru pre kultúru a vzdelávanie
pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o predchádzaní šíreniu teroristického obsahu online
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Julie Ward

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 307kWORD 136k
Právne oznámenie