16.1.2019
CULT_PA(2019)632087
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Föredragande av yttrande: Julie Ward

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 269kWORD 175k
Rättsligt meddelande