23.7.2019
CULT_PA(2019)639789
ARVAMUSE PROJEKT
Esitaja: kultuuri- ja hariduskomisjon
Saaja: eelarvekomisjon
Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve projekti kohta
(2019/2028(BUD))
Arvamuse koostaja: Petra Kammerevert

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 98kWORD 58k
Õigusalane teave