23.7.2019
CULT_PA(2019)639789
LAUSUNTOLUONNOS
kulttuuri- ja koulutusvaliokunnalta
budjettivaliokunnalle
esityksestä Euroopan unionin yleiseksi talousarvioksi varainhoitovuodeksi 2020
(2019/2028(BUD))
Valmistelija: Petra Kammerevert

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 98kWORD 59k
Oikeudellinen huomautus