23.7.2019
CULT_PA(2019)639789
NUOMONĖS PROJEKTAS
Kultūros ir švietimo komiteto
pateiktas Biudžeto komitetui
dėl Europos Sąjungos 2020 finansinių metų bendrojo biudžeto projekto
(2019/2028(BUD))
Nuomonės referentė: Petra Kammerevert

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 105kWORD 59k
Teisinis pranešimas