23.7.2019
CULT_PA(2019)639789
ATZINUMA PROJEKTS
Sniegusi Kultūras un izglītības komiteja
Budžeta komitejai
par Eiropas Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžeta projektu
(2019/2028(BUD))
Atzinuma sagatavotāja: Petra Kammerevert

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 118kWORD 64k
Juridisks paziņojums