23.7.2019
CULT_PA(2019)639789
ONTWERPADVIES
van de Commissie cultuur en onderwijs
aan de Begrotingscommissie
inzake het ontwerp van algemene begroting van de Europese Unie voor het begrotingsjaar 2020
(2019/2028(BUD))
Rapporteur voor advies: Petra Kammerevert

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 100kWORD 59k
Juridische mededeling