23.7.2019
CULT_PA(2019)639789
FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för kultur och utbildning
till budgetutskottet
över förslaget till Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2020
(2019/2028(BUD))
Föredragande av yttrande: Petra Kammerevert

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 98kWORD 58k
Rättsligt meddelande