15.11.2019
CULT_PA(2019)643224
PROIECT DE AVIZ
al Comisiei pentru cultură și educație
destinat Comisiei pentru control bugetar
referitor la descărcarea de gestiune pentru execuția bugetului general al Uniunii Europene aferent exercițiului financiar 2018, secțiunea III - Comisia și agențiile executive
(2019/2055(DEC))
Raportoare pentru aviz: Sabine Verheyen

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 99kWORD 59k
Notă juridică