15.11.2019
CULT_PA(2019)643224
OSNUTEK MNENJA
Odbora za kulturo in izobraževanje
za Odbor za proračunski nadzor
o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2018, oddelek III - Komisija in izvajalske agencije
(2019/2055(DEC))
Pripravljavka mnenja: Sabine Verheyen

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 97kWORD 59k
Pravno obvestilo