15.11.2019
CULT_PA(2019)643225
UDKAST TIL UDTALELSE
fra Kultur- og Uddannelsesudvalget
til Budgetkontroludvalget
om decharge for gennemførelsen af budgettet for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer for regnskabsåret 2018
(2019/2072(DEC))
Ordfører for udtalelse: Sabine Verheyen

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 97kWORD 59k
Juridisk meddelelse