15.11.2019
CULT_PA(2019)643225
NUOMONĖS PROJEKTAS
Kultūros ir švietimo komiteto
pateiktas Biudžeto kontrolės komitetui
dėl Europos Sąjungos įstaigų vertimo centro 2018 finansinių metų biudžeto įvykdymo patvirtinimo
(2019/2072(DEC))
Nuomonės referentė: Sabine Verheyen

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 101kWORD 59k
Teisinis pranešimas