15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/13/EU o koordinaci některých právních a správních předpisů členských států upravujících poskytování audiovizuálních mediálních služeb s ohledem na měnící se situaci na trhu
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Výbor pro kulturu a vzdělávání
Zpravodajky: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1097kWORD 125k
Právní upozornění