15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
NACRT IZVJEŠĆA
o prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijećao izmjeni Direktive 2010/13/EU o koordinaciji određenih odredaba utvrđenih zakonima i drugim propisima u državama članicama o pružanju audiovizualnih medijskih usluga u pogledu promjenjivog stanja na tržištu
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Odbor za kulturu i obrazovanje
Izvjestitelji: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 976kWORD 112k
Pravna napomena