15.9.2016
CULT_PR(2016)587655
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele mediadiensten in het licht van een veranderende marktsituatie
(COM(2016)0287 - C8-0193/2016 - 2016/0151(COD))
Commissie cultuur en onderwijs
Rapporteurs: Sabine Verheyen, Petra Kammerevert

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 889kWORD 111k
Juridische mededeling